ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภาควิชาจุลชีววิทยาคว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติจากการแข่งขันทางวิชาการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมภาควิชาจุลชีววิทยาคว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติจากการแข่งขันทางวิชาการ

วันที่ : 18 เมษายน 2561
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (คุณสุนทรี สุขเกษม)

เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นางสาวพิจิตรา แซ่เล้า นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ดร. นุจริน จงรุจา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดง ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม   ในงาน The 8th International Engineering Invention and Innovation Exhibiion 2018 (i-ENVEX 2018) ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้ผลงาน ชื่อ "Hybrid protease with high temperature resistant property from bacteria" ผลการประกวดปรากฏว่าผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) ใน Category A:Agriculture & Environmental and Renewable Energy

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next