ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว การบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว การบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ได้จัดการบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะปี 2552 และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 เป็นวิทยากรในการบรรยาย

เนื้อหาในการเล่าสู่กันฟังได้บอกถึงประสบการณ์การทำงาน และการอุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในการผลิตยาในทวีปแอฟริกาและเอเซียโดยลำพัง ที่เผชิญกับปัญหาต่างๆ แต่เล่าให้ผู้ฟังอย่างสนุกสนาน และประทับใจถึงวิถีชีวิตที่พบเจอและได้ความรู้การเข้าถึงผู้คน อาหารการกินในต่างแดน พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next