ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคว้ารางวัล ISER Excellent paper award
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคว้ารางวัล ISER Excellent paper award

วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ ไทยประยูร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ISER Excellent paper award จากการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าผลงานวิจัย เรื่อง “IMMUNOPROTEOMIC TECHNIQUE REVEALS FlaA IS AN ANTIGENIC PROTEIN STRONGLY REACT WITH DERIVED SERUM FROM Campylobacter jejuni INFECTED CHICKEN” ภายใต้ความดูแลของ  ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ และ ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่   ในงาน ISER - 326th International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS) ณ ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย The IIER (International Institute of Engineers and Researchers)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next