ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitator Sharing Day สำหรับกลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 2/2561”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitator Sharing Day สำหรับกลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 2/2561”

วันที่ : 15 มิถุนายน 2561
โดย : โครงการ C-WAE

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitator Sharing Day สำหรับกลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 2/2561” ณ ห้องประชุม Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะอาจารย์และกลุ่ม Facilitator จากโครงการ C-WAE โดยมีทีมกระบวนกรของ มจธ. ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์เกื้อหนุนจากทุกหน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ Facilitators ได้ถามคำถามที่ตนเองอยากรู้ รวมทั้งได้เชิญอาจารย์และ Facilitators จากกลุ่มโครงการ C-WAE และจากกลุ่มอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม C-WAE เช่น กลุ่ม Facilitators จาก มจธ. ราชบุรี จากคณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มชุมชนกระบวนกร มาร่วมทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ Facilitators ของโครงการ C ซึ่งใช้แนวทาง Constructionism เป็นหลักคิดในการพัฒนาผู้ใหญ่วัยทำงานในภาคอุตสาหกรรม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next