ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว : สวนพ. เข้าร่วมงาน Kick off to the successful research
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว : สวนพ. เข้าร่วมงาน Kick off to the successful research

วันที่ : 20 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงาน Kick off to the successful research โดยได้เชิญทีมงานสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร นำเสนอเกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร การส่งเสริมงานวิจัย ทุนวิจัย คลัสเตอร์งานวิจัย และงานจริยธรรมงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ และได้ซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยด้วย

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ได้กล่าวการต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทีมงานสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ภาพข่าว โดย คณะวิทยาศาสตร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next