ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitators Sharing Day สำหรับกลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 3/2561”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitators Sharing Day สำหรับกลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 3/2561”

วันที่ : 08 ตุลาคม 2561
โดย : สวนพ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitators Sharing Day สำหรับกลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 3/2561”
วันที่ : เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
โดย : งาน Working Adult Education (WAE) กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร

งานพัฒนาการศึกษาผู้ใหญ่วัยทำงาน (Working Adult Education) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitators Sharing Day สำหรับอาจารย์เกื้อหนุน กลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 3/2561”ในวันเสาร์ ที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการอาวุโสฝ่ายวิชาการ มจธ. เป็นประธานในการเปิดงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์เกื้อหนุน และอาจารย์จากหน่วยงานต่างๆที่สนใจในงานพัฒนาผู้ใหญ่วัยทำงานตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม “สร้างความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)” นำโดยกลุ่มอาจารย์เกื้อหนุนจากโครงการ C-ChEPS และ C-Packaging และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานของ Facilitators แบบ Constructionism-based” ซึ่งงานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมกระบวนกร มจธ. เป็นผู้ดำเนินกิจรรม และมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานใน มจธ เข้าร่วมด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next