ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาเคมี, GMI, LI, มจธ.ราชบุรี, และชมรมศิษย์เก่าเคมีบางมด ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาต่อการประกอบอาชีพ” ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาควิชาเคมี, GMI, LI, มจธ.ราชบุรี, และชมรมศิษย์เก่าเคมีบางมด ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาต่อการประกอบอาชีพ” ครั้งที่ 2

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561
โดย : สถาบันการเรียนรู้

ภาควิชาเคมี, GMI, LI, มจธ.ราชบุรี, และชมรมศิษย์เก่าเคมีบางมด ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาต่อการประกอบอาชีพ” ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่าเคมีบางมด คณาจารย์ของภาควิชาเคมี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มจธ.ราชบุรี และสถาบันการเรียนรู้  ได้จัดกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาต่อการประกอบอาชีพ” นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 28 คน  ณ ห้อง SCI-CONECT คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากพี่บัณฑิตและศิษย์เก่า มาถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน กับ ดร.ปณัตดา ยอดแสง จัดกิจกรรม S.W.O.T. เพื่อให้นักศึกษารับรู้ศักยภาพตนเองที่มี และศักยภาพที่ตนเองพัฒนาต่อได้ ผ่านกิจกรรมแบบ Active learning

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next