ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook MacBook Pro รุ่น13นิ้ว จำนวน1เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook MacBook Pro รุ่น13นิ้ว จำนวน1เครื่อง

วันที่ : 11 มกราคม 2561
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook MacBook Pro รุ่น 13นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  110,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  11 มค 2561

    เป็นเงิน  101,300 บาท    (หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
     4.1 www.apple.com/th

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
     รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next