ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดซื้อเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจัดซื้อเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ : 19 มกราคม 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเอกสารประกอบข่าว
  > การเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next