ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : คณะวิทยาศาสตร์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next