ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดซื้อเครื่องกัด (Milling) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจัดซื้อเครื่องกัด (Milling) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โทร.0-2470-8604 หรือ 0-2470-8613

1.  ชื่อโครงการ

     เครื่องกัด (Milling) จำนวน 1  เครื่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ   

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

 

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

     321,000.- บาท

 

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

    12 กุมภาพันธ์ 2561

    เป็นเงิน 321,000.- บาท ราคา/เครื่อง (ถ้ามี)

 

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท คิง-โปร แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด  

                                           

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    นางสิริพร  โรจนนันต์      

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next