ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโถงชั้นล่างของอาคารเรียนรวม ๓ จำนวน ๑ รายการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโถงชั้นล่างของอาคารเรียนรวม ๓ จำนวน ๑ รายการ

วันที่ : 17 เมษายน 2561
โดย : ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโถงชั้นล่างของอาคารเรียนรวม ๓ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next