ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประจำอาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประจำอาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ : 17 เมษายน 2561
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางงานซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำอาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 เครื่อง    
เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next