ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

1. ชื่อโครงการ ซื้อ บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 85 ชุด

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 161,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 พฤษภาคม 2561

    เป็นเงิน 161,075.00 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 ร้านกระจกอะลูมิเนียม

   4.2 ร้านนางพัฒนา จันทร์หอม

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   5.1 นายวิธวินท์  สุสุทธิ 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next