ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศยกเลิกระบบแสดงภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศยกเลิกระบบแสดงภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอน

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาระบบแสดงภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศยกเลิก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next