ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรผ่านเข้าออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรผ่านเข้าออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 12 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

                ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโครงการซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

               บัตรผ่านเข้า-ออก จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซัน ครีเอชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 110,210 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                     ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน 2561   


 
เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next