ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาตกแต่งภายในชั้นใต้ดิน อาคารเคเอกซ์ (งานเพิ่ม-ลด)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาตกแต่งภายในชั้นใต้ดิน อาคารเคเอกซ์ (งานเพิ่ม-ลด)

วันที่ : 13 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลางชั้นใต้ดิน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next