ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Library Business Collection จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Library Business Collection จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Library Business Collection จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวน ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Library Business Collection จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

        หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Library Business Collection จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ McGRAW-HILL EDUCATION (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,551 USD รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next