ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารสัมมนา จำนวน ๑ ชุด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารสัมมนา จำนวน ๑ ชุด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารสัมมนา จำนวน ๑ ชุด ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศประกวดราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next