ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศการซื้อออสซิลโลสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศการซื้อออสซิลโลสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next