ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภันภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภันภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจิมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภันภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศประกวดราคา
  > ขอบเขตของงาน
  > ข้อกำหนดอ้างอิง (TOR)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next