ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๒๐๐ ปก โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๒๐๐ ปก โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

จ้างจัดทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๒๐๐ ปก ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรการพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next