ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวภาพด้วยเทคนิคอัลต้าไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี (UHPLC : Ultra High Performance Liquid Chromatography)  จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 เอกสารประกอบข่าว
  > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next