ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  > ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next