ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี ชั้น ๑ และ ชั้น ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี ชั้น ๑ และ ชั้น ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี ชั้น ๑ และ ชั้น ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ_ติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next