ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทบทวนและออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมของรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเมืองหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทบทวนและออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมของรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเมืองหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 09 สิงหาคม 2561
โดย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทบทวนและออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมของรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเมืองหาดใหญ่  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next