ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเรียนรวม 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเรียนรวม 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 09 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรื่อง ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเรียนรวม 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศและเอกสารประกวดราคากันซึมดาดฟ้าอาคารเรียยนรวม1

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next