ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ : 10 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

งานจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 เอกสารประกอบข่าว
  > ปาศกาศและเอกสารประกวดราคา
  > ขอบเขตงาน
  > ข้อกำหนด TOR

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next