ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อเครื่องเซอร์คูลาร์ไดโครอิสซึมสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Circular dichroism spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อเครื่องเซอร์คูลาร์ไดโครอิสซึมสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Circular dichroism spectrophotometer) จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next