ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5

วันที่ : 29 ตุลาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าูธนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next