ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อชุดทดลองมัลติโพรเซสเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อชุดทดลองมัลติโพรเซสเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด

วันที่ : 30 ตุลาคม 2561
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกาศเปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next