ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดูงานโลหะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดูงานโลหะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 ตุลาคม 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามเอกสารประกอบข่าว

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ_กล้องจุลทรรศน์สำหรับดูงานโลหะฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next