ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อเครื่องกดและดึงชนิดความแม่นยำสูง ขนาด 50 kN (Precision Loading Device for 50 kN) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อเครื่องกดและดึงชนิดความแม่นยำสูง ขนาด 50 kN (Precision Loading Device for 50 kN) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 30 ตุลาคม 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบข่าว
  > เผยแพร่แผน_เครื่องกดและดึงฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next