ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ต้นแบบผลักไล่ตะกอน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ต้นแบบผลักไล่ตะกอน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2561
โดย : สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ต้นแบบผลักไล่ตะกอน  โรงไฟฟ้าพระนครใต้  จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 


เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next