ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเมนไฟฟ้า กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้งแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเมนไฟฟ้า กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้งแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเมนไฟฟ้า กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้งแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next