ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ

วันที่ : 04 ธันวาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ
  > ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next