ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB2 Work Group จำนวน 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB2 Work Group จำนวน 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 06 ธันวาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB2 Work Group จำนวน ๑ License

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโครงการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB2 Work Group จำนวน 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB2 Work Group จำนวน ๑ License ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 285,048.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่   6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next