ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้างเหมารายเดือน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้างเหมารายเดือน 1 อัตรา

วันที่ : 07 มีนาคม 2561
โดย : ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ลูกจ้างเหมารายเดือน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
วุฒิ
ปวช.-ปวส. (ชาย-หญิง)

สมัครด้วยตัวเองที่ภาควิชาณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 12-30 มีนาคม 2561 (เวลาราชการ)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : เดินหนังสือ รับ- ส่ง เอกสาร ถ่ายเอกสาร ดูแลอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ดูแลห้องสมุดภาควิชาฯ จัดหาอาหารในการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงาน เสาร์ - อาทิตย์ ได้ในบางครั้ง สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word , Excel ได้

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โทร 8820 หรือติดต่อคุณเดือนเพ็ญ เกิดนาค

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next