ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

วันที่ : 30 มีนาคม 2561
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

      ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานบุคคล งานด้านสารบรรณ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

นักพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญางานจัดซื้อและจัดจ้าง บริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

กำหนดการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

- รับสมัคร วันที่  29 มีนาคม 2561     12 เมษายน  2560

- ส่งประวัติย่อและหลักฐานทางการศึกษามายัง ruangurai.pie@kmutt.ac.th

     

การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next