ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator)

วันที่ : 24 เมษายน 2561
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator)

** คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขา Computer Science, Information Technology, Computer Engineering หรือสาขาที่ใกล้เคียง
- มีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีเวลาทำงานเต็มเวลา และสามารถเปลี่ยนเวลาทำงานได้ตามความจำเป็นของงาน

**การสมัคร และเอกสารการสมัคร
ส่งประวัติย่อพร้อมหลักฐานทางการศึกษา มายัง sumittra@sit.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 02-470–9854 ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

**การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next