ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการ

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561
โดย : รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·         ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการ

·         ให้คำปรึกษาภาคเอกชนในการทำวิจัยและการสนับสนุนจากภาครัฐ

·         ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถด้านการบริหารจัดการอย่างมีมีประสิทธิภาพ

- มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว

- ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม E-mail: purit.tha@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next