ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัคร “ลูกจ้างโครงการ” ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัคร “ลูกจ้างโครงการ” ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

วันที่ : 09 สิงหาคม 2561
โดย : กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

 กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 
เปิดรับสมัคร “ลูกจ้างโครงการ”
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
และทำงานเป็นทีมได้
4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และตรงต่อเวลา
5. มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถออกปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้

*** หากสามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิกอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ติดต่อประสานงาน จัดทำหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ และ รายงานการประชุม
- รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ และต่างจังหวัดได้

หลักฐานการสมัคร

1. ประวัติย่อ (resume)
2. สำเนาวุฒิการศึกษา

การคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการรับสมัคร

10 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2561

ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ email: natcharee.thi@kmutt.ac.th

 


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next