ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 07 กันยายน 2561
โดย : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามที่ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ภาคข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

1.       นายกฤตภาส  ยะลา

2.       นางสาวฐิตินันท์  สง่าทอง  

3.       นายธานินทร์  นิ่มแสง

4.       นางสาวธิดารัตน์  ชื่นใจ

5.       นายศมน  พงศ์วิสิษฐ์

สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
ในเวลา 9.00 – 11.00

สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
ในเวลา 13.00 – 16.30

ห้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้อง SC2313 

อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 3

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next