ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

วันที่ : 24 ตุลาคม 2561
โดย : สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี)

-       สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส.เทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-       สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS-Office ได้ดี

-       มีใจรักการสอน สามารถทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนได้

-       มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์

หากมีความสามารถดังต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-       มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C หรือภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ

-       มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องมือช่าง งานช่างบัดกรี

-       มีความรู้ด้านการใช้งานสมองกลฝังตัว

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.       ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ประจำสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้

2.       ให้คำปรึกษา คุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงงาน

3.       เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเสริมความรู้ด้านการใช้งาน บำรุงรักษาอุปกรณ์และแนวคิดจัดกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยหรือ สวทช.จัดขึ้น

4.       จัดทำรายงานทุก 3 เดือน เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงาน จัดส่งให้ทางมหาวิทยาลัย

5.       ร่วมเสนอและคัดเลือกครูแกนนำ และสนับสนุนการจัดตั้ง maker club ในสถานศึกษา

6.       รายงานปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น

7.       งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี/สวทช.เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next