ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator)

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
รับสมัครพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
(Learning Faclitator)
 
(วิชาในกลุ่ม
Management)

** คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หากมีความรู้และทักษะในเรื่องการบริหารจัดการและการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีเวลาทำงานเต็มเวลา และสามารถเปลี่ยนเวลาทำงานได้ตามความจำเป็นของงาน

- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

 
**การสมัคร และเอกสารการสมัคร   

ส่งประวัติย่อพร้อมหลักฐานทางการศึกษา 
มายัง  
sumittra@sit.kmutt.ac.th 

โทรศัพท์ 02- 470 - 9854    
ภายในวันศุกร์ที่  28  ธันวาคม   พ.ศ.
2561                     

 
**การคัดเลือก
     สอบสัมภาษณ์

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next