ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 06 ธันวาคม 2561
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม)  เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานโครงการ  จัดทำเอกสาร  ติดต่อประสานงาน  บันทึกการประชุม  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ หญิง/ชาย
2. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office, มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript
มาที่ e-mail : utaiwan@pdti.kmutt.ac.th
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอุทัยวรรณ  โทร.02-470-7470

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next