ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ.
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ.

วันที่ : 07 มกราคม 2562
โดย : หน่วยการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ.
ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี
แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภายใต้แนวคิด "สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต"
Transforming society. Defining the future.

กำหนดเวลาการส่งผลงาน
1. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2562
2. กรรมการตัดสินผลงานที่เข้ารอบ 3 ผลงาน วันที่ 21 มกราคม 2562
เพื่อนำไปให้นักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า ร่วมโหวต 
3. เปิดโหวตผลงานที่เข้ารอบ 3 ผลงาน วันที่ 22 - 27 มกราคม 2562
4. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 28 มกราคม 2562 
5. พิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบภายหลัง

รางวัล รวม 50,000 บาท 
- ผลงานชนะเลิศ เงินรางวัล   30,000 บาท 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  10,000  บาท 

ส่งผลงานได้ที่หน่วยงาน Branding ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
หรืออีเมล pr@mail.kmutt.ac.th

รายละเอียดการประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2TrGDzQ


เอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next