ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษา “รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล” ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษา “รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 11 มกราคม 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา "รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล" ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในคณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

   ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มกราคม พ.ศ.2562 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next