ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการค่าย "ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร" ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการค่าย "ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร" ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 30 มกราคม 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและอนุมัติทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 ทุน รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในประกาศด้วย

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร (รายใหม่) ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next