ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินการหาทางแก้ปัญหาและรับมือกับปัญหาฝุ่นมลพิษ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินการหาทางแก้ปัญหาและรับมือกับปัญหาฝุ่นมลพิษ

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

          เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 19.00 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 ห้อง AD-909 ทางมหาวิทยาลัยเชิญชวนนักศึกษาเข้าประชุมร่วมกับคณาจารย์ บุคลากรและทีมนักศึกษาจากวิศวคอมพิวเตอร์ผู้จัดทำเว็บไซต์ iCoccac เพื่อวัดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อดำเนินการหาทางแก้ปัญหาและรับมือกับปัญหาฝุ่นมลพิษ

          โดยมีอาจารย์สุชาดา ไชยสวัสดิ์อาจารย์และบุคลากรจากศูนย์การจัดการด้านพลังงานเเละสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเเละชีวอนามัย (EESH) และคณาจารย์ได้แก่ ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ, ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค, ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล,ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู,ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นและหาทางในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง

          ช่วงที่1 รับชมคลิปวิดีโอกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักและต้องการมีส่วนร่วมเพื่อตัวเองเและคนรอบข้าง เพราะผลกระทบจากสถานการณ์นี้ที่ส่งผลต่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

          ช่วงที่2 เล่าสู่กันฟัง โดยทีมคณาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในการให้คำแนะนำ พูดคุย และหาทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5

สรุปแนวคิดและกิจกรรมที่จะพัฒนาโดยนักศึกษา ดังนี้

          1.การประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเเจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าส่งผลต่อสุขภาพ สามารถประสานงานข้อมูลร่วมกับทีมนักศึกษาจากวิศวคอมพิวเตอร์ผู้จัดทำเว็บไซต์ iCoccac เพื่อวัดค่าฝุ่น PM 2.5

          2.ทดลองเกี่ยวกับหน้ากากที่มีการประชาสัมพันธ์ ความสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อผลิตหน้ากากราคาถูกให้กับประชาชน

          3.การผลิตเครื่องวัดอากาศในราคาที่ถูกเพื่อติดตั้งที่โรงเรียนที่อยู่ในเขตที่มีมลพิษทางอากาศสูงเพื่อเเจ้งเตือนไม่ให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเพื่อให้นักเรียนสวมหน้ากากป้องกัน

          4.การเสนอให้มหาวิทยาลัยติดตั้งเครื่องกรองฝุ่นหรือติดตั้ง Filter ภายในห้องเรียน

หากนักศึกษาสนใจจะร่วมทำโปรเจคเพื่อพัฒนาโครงการหรือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถติดต่อที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาและศูนย์การจัดการด้านพลังงานเเละสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเเละชีวอนามัย (EESH) เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อสังคม มจธ. ร่วมกัน

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next